O fotografii

Zauważać piękno natury...

Ideałem by było, gdybyśmy pamiętali o tym każdego dnia.
Bieg czasu tylko przemienia barwy krajobrazu - z każdym dniem
jest piękniejszy, lśni coraz 
mocniej...